ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

admin, 29/08/2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 20/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση α) των δύο κυλικείων του αθλητικού κέντρων «Δ.Τόφαλος», β) του κυλικείου του αθλητικού κέντρου «Κουκούλι» και γ) των τριών γηπέδων 5Χ5 του αθλητικού κέντρου «Δ.Τόφαλος» του ΠΕΑΚ Πάτρας. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζονται α) το ποσό των 450,00€ (συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) για τα κυλικεία στο «Δ.Τόφαλος», β) το ποσό των 100,00€ (συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) για το κυλικείο στο «Κουκούλι» και γ) το ποσό των 200,00€ (συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) για τα γήπεδα 5Χ5 στο «Δ.Τόφαλος», σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 5/2017 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση των υπ’ αρίθμ. 2/01-08-2017 και 3/01-08-2017 αποφάσεων της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από τον ιστότοπο του ΠΕΑΚ Πάτρας (www.peakpatras.gr)

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.
Νικόλαος Κανελλάκης


Αρχεία διακήρυξης