ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Διοίκησης του Π.Ε.Α.Κ. Πάτρας απαρτίζεται από τους παρακάτω:

  • Πρόεδρος: Κανελλάκης Νικόλαος του Ανδρέα
  • Αντιπρόεδρος: Παππά Μαρία του Δημητρίου
  • Γραμματέας: Καραχανίδης Νικόλαος του Ιορδάνη
  • Ταμίας: Θωίδης Πολυχρόνης του Χαράλαμπου
  • Έφορος: Σταθόπουλος Απόστολος του Ιωάννη
  • Μέλος: Λαγογιάννη Αγγελική του Θεοδώρου
  • Μέλος: Ροζής Άγγελος του Νικολάου

ΦΕΚ Σύστασης

Συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης