ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • Πρόεδρος: Κανελλάκης Νικόλαος του Ανδρέα με αναπληρωτή τον Τρίγκο Κων/νο του Ηλία
  • Αντιπρόεδρος: Παππά Μαρία του Δημητρίου με αναπληρώτρια την Πάλμου Ουρανία του Βασιλείου
  • Γραμματέας: Μαντάς Ευάγγελος του Μιχαήλ με αναπληρωτή τον Κακκαβά Κων/νο του Ηλία
  • Ταμίας: Θωίδης Πολυχρόνης του Χαράλαμπου με αναπληρωτή τον Βαλουξή Χρήστο του Δημητρίου
  • Έφορος: Σταθόπουλος Απόστολος του Ιωάννη με αναπληρωτή τον Κόντο Αναστάσιο του Ευαγγέλου
  • Μέλος: Τσοκανά - Πολύζου Μαρία με αναπληρώτρια την Κεφάλα Παρασκευή του Βασιλείου
  • Μέλος: Διαμαντόπουλος Ανδρέας του Νικολάου με αναπληρωτή τον Ζαχαρίου Γεώργιο του Ζαχαρία

ΦΕΚ Σύστασης
Ορισμός Μελών Επιτροπής Διοίκησης
Συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης
Αντικατάσταση Μελών Επιτροπής Διοίκησης

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Τελευταία Νέα
Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907