Κλειστό γυμναστήριο "ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ" του ΠΕΑΚ Πάτρας

Κλειστό Γυμναστήριο Κουκούλι

Η χρήση του κλειστού γυμναστηρίου για τις προπονητικές ανάγκες των τοπικών αθλητικών ομάδων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους αποφασίζεται από την Επιτροπή Διοίκησης μετά από γραπτό αίτημα των ομάδων κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με βάση την τιμολόγηση που έχει ανακοινώσει.

Παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την αίτηση έως τις 30 Ιουλίου. Κατ΄ εξαίρεση η επιτροπή εξετάζει αιτήματα συλλόγων για προπόνηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον καταγράφονται κενά στη χωρητικότητα του σταδίου ή προκύπτουν ακυρώσεις.

Για τη διοργάνωση τοπικών αθλητικών αγώνων ή camps θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα και να την υποβάλεται στη γραμματεία του Π.Ε.Α.Κ., εγκαίρως είτε ηλεκτρονικά, είτε με φαξ, είτε ακόμη και προσωπικά.

Οι αθλητικοί φορείς ή άλλοι φορείς που επιθυμούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα όπως πανελλήνια ή ανοικτά πρωταθλήματα είτε ακόμα γεγονότα με διεθνή χαρακτήρα θα πρέπει να ενημερώσουν το στάδιο κατά τη φάση της διεκδίκησης των γεγονότων αυτών εγγράφως με επιστολή στη γραμματεία του Π.Ε.Α.Κ. κάνοντας χρήσης του ίδιου εντύπου και μόνον εφόσον διαθέτουν την έγκριση της Επιτροπής Διοίκησης γραπτώς θα πρέπει να κάνουν χρήση του ονόματος του σταδίου κατά τη φάση της διεκδίκησης.