ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΝΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Πακέτο γενναίων μειώσεων για τα Σωματεία που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του και οι οποίες φθάνουν το 70%, ανακοίνωσαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους εκπροσώπους των Σωματείων η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Διοίκησης, ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις της τιμολογιακής πολιτικής του ΠΕΑΚ που στόχο έχουν την αρωγή του συνόλου των αθλητικών συλλόγων με την επανεκκίνηση της λειτουργίας και της χρήσης των εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Παπαδημάτος ανακοίνωσε μείωση 70% στις τιμές χρήσης για τον πρώτο μήνα, 60% για τον δεύτερο και 50% για τον τρίτο, προκειμένου τα Σωματεία να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητάς τους αμέσως μετά την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων. Θεωρείται δε αυτονόητο πως δεν προκύπτει καμία οικονομική υποχρέωση προς το ΠΕΑΚ, για το χρονικό διάστημα που οι εγκαταστάσεις του ήσαν κλειστές εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τονίστηκε ακόμη πως είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες προμήθειας από το ΠΕΑΚ μεγάλων ποσοτήτων υλικού για την υγειονομική ασφάλεια των αθλητών των προπονητών και των γονέων (μάσκες, απολυμαντικά, ποδονάρια, θερμόμετρα κ.α.) , ενώ στο σκέλος που αφορά στις εγκαταστάσεις ο κ. Παπαδημάτος και τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης υπογράμμισαν πως έχει τηρηθεί το σύνολο των κανόνων του υγειονομικού πρωτοκόλλου και συντήρησής τους. Πιο συγκεκριμένα τονίστηκε ότι έχει γίνει ήδη απολύμανση όλων των χώρων, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και δεύτερη πριν από την επαναλειτουργία τους.

Επίσης ανακοινώθηκε πως με πρωτοβουλία της Διοίκησης θα διανέμεται στους αθλητές, προπονητές και συνοδούς ενημερωτικό έντυπο για την τήρηση των κανόνων που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο, οι οποίες και θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της άφιξης και της χρήσης των εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης απαντήθηκαν ερωτήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των Σωματείων για την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας και από την πλευρά της Διοίκησης δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να στηριχθούν τα Σωματεία και να επανέλθει η πλήρης κανονικότητα στον χώρο.

Επίσης θα ακολουθήσει νέα τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των Σωματείων για ενημέρωση, μόλις ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων.