ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 13/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση:

(α) δύο χώρων κυλικείων της αθλητικής εγκατάστασης «Δ. Τόφαλος», με τιμή εκκίνησης τετρακοσίων και πενήντα ευρώ (450,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(β) ενός χώρου κυλικείου της αθλητικής εγκατάστασης «Κ. Πετρόπουλος», με τιμή εκκίνησης εκατό και ογδόντα ευρώ (180,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(γ) ενός χώρου κυλικείου της αθλητικής εγκατάστασης «Α. Πεπανός» με τιμή εκκίνησης τριακοσίων ευρώ (300,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

του ΠΕΑΚ Πάτρας, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 7/2020 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 1/28-09-2020 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι οποίες πρέπει να έχουν ορίσει κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπεί καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

Έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από τον ιστότοπο του ΠΕΑΚ Πάτρας (www.peakpatras.gr)

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907