ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 07/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, αποκλειόμενης της διαδικασίας συνέχισης με προφορικές, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ» ΤΟΥ Π.Ε.Α.Κ. ΠΑΤΡΩΝ. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζονται το ποσό των 300,00€ (μη συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’αρίθμ. 5/2021 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 02/04-08-2021 απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι οποίες πρέπει να έχουν ορίσει κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπεί καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στον ιστότοπο του ΠΕΑΚ Πάτρας (www.peakpatras.gr) ή δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Νικόλαος Παπαδημάτος

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη διαγωνισμού
  3. Οικονομική προσφορά
  4. Αίτηση

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907