ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Πανπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών διακηρύσσει ότι την 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες γραπτές προσφορές για την εκμίσθωση των δυο κυλικείων (Α. ΠΕΠΑΝΟΣ & Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ) του αθλητικού κέντρου του ΠΕΑΚ Πάτρας.

  1. Α. ΠΕΠΑΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 250,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  2. Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 100,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 3/2022 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 926/26-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΓΙ469Η32-711) απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν α) όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό διατίθενται στον ιστότοπο του ΠΕΑΚ Πάτρας (www.peakpatras.gr) ή δίνονται στα γραφεία του ΠΕΑΚ Πάτρας, κλειστό γυμναστήριο «Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ», οδός Πανεπιστημίου 480, Τ.Κ. 26443, Πάτρα, από τον υπάλληλο, Αγγελόπουλο Αριστομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Νικόλαος Παπαδημάτος


ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. Περίληψη διακήρυξης
  2. Διακήρυξη διαγωνισμού
  3. Οικονομική προσφορά
  4. Αίτηση Συμμετοχής

Σχετικά

Πανπελοποννησιακό Αθλητικό Κέντρο Πάτρας

Επικοινωνία

Πανεπιστημίου 480 - Μποζαΐτικα,
264 43, Πάτρα,

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 456131
"Α. Πεπανός" +30 2610 643903

"Δ. Τόφαλος" +30 2610 430644
"Α. Πεπανός" +30 2610 643907